Rada Sołecka wsi Raciborsko

 

sołtys: Maria Michalik                                   tel.(012)451 - 39 - 02

 

członkowie:

1. Elźbieta Achinger

2. Małgorzata Bugaj

3. Józef Chlebda

4. Anna Golonka

5. Agata Idzi

6. Maria Kurdziel

7. Jacek Ptak

8. Teresa Wiechniak

9. Jacek Woźniak

Odwiedzin :