Strona główna -> Biblioteka Publiczna

Kiedy w Raciborsku powstała Gromadzka Rada Narodowa, która mieściła się w Domu Ludowym (obecnie nieistniejącym) wówczas w 1954 roku przy Radzie została założona Gromadzka Biblioteka. Książki przekazano z Gminnej Biblioteki w Koźmicach Wielkich i z Biblioteki Powiatowej w Krakowie (ok. 700 woluminów). Praca w bibliotece była pracą społeczną i wykonywał ją pracownik Gromadzkiej Rady Narodowej – Jan Ptak. Po jego śmierci bibliotekę prowadził jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej w Raciborsku.

Książki umieszczono w dwóch szafach w jednej z sal szkolnych. W 1961r. bibliotekę prowadziła pani Zofia Zawiło – zatrudniona na ¼ etatu. W tym samym czasie zwolnił się lokal w Domu Ludowym i tam przeniesiono bibliotekę. Niestety warunki nie były łatwe i w 1965r. biblioteka powróciła do szkoły. Tworzy ją 5 regałów z książkami (ok. 1750 woluminów), dwa z nich umieszczono w kancelarii kierownika szkoły, a pozostałe trzy na korytarzu. W 1968 roku księgozbiór biblioteki został umieszczony w lokalu biblioteki szkolnej. Ale zaczyna brakować miejsca i  1.06.1970r. biblioteka przeprowadziła się do lokalu wynajętego w prywatnym domu pani Anny Ślęczka (naprzeciwko szkoły). I tutaj znajduje się do lutego 1976roku.

Zmienił się nie tylko lokal, bo i bibliotekarz. Biblioteka wróciła do Domu Ludowego, który wymagał remontu i w 1978r. księgozbiór został przeniesiony do budynku Kółka Rolniczego i zmagazynowany do 1 lipca 1979r, później wrócił do Domu Ludowego. Księgozbiór wynosił 4280 woluminów. A pracę w bibliotece od 1.02.1976r. podjęła pani Wanda Dziewońska. Z upływem czasu budynek niszczał i wymagał generalnego remontu, z braku funduszy i możliwości jego powiększenia, wszczęto rozmowy o zmianę lokalizacji biblioteki. Kierownictwo SKR nie wyraziło zgody na udostępnienie Sali w ich budynku. Z pomocą przybyła zaś Ochotnicza Straż Pożarna. Zarząd OSP udostępnił jedno z pomieszczeń w remizie OSP; gdzie od 1988r. do dnia dzisiejszego swoją siedzibę ma Biblioteka Publiczna.

 

Odwiedzin :