Strona główna -> Sołectwo Raciborsko

RACIBORSKO - jedna z 29 wsi Gminy Wieliczka, położona w jej południowej części. Zajmuje 619 ha powierzchni i jest 3 co do wielkości pod względem powierzchni wsią w Gminie, po Koźmicach Wielkich i Węgrzcach Wielkich. Zamieszkuje ją 1164 mieszkańców.

Wieś podzielona jest na kilkanaście przysiółków a każdy z nich ma swoją nazwę: Lipowa, Podlipowa, Mostki, Sieprawówka, Ryje, Bonarówka, Zagrody, Witkowice, Rola, Nowe Pole, Pod Banią, Podedwór, Za Cmentarzem (Na Dworskiem). Powstały dwa osiedla budowane przez developerów: Złoty Stok (znane jako Panorama Raciborska) i Pod Jaworami.

Sąsiedzi Raciborska to mieszkańcy wsi: Gorzków, Koźmice Małe, Grajów, Jankówka, Mietniów, Pawlikowice, a nawet Koźmice Wielkie.

Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 964 Wieliczka - Dobczyce - Kasina Wielka, dwie drogi powiatowe Mogilany - Gorzków - Raciborsko; Raciborsko - Dobranowice oraz kilkanaście dróg gminnych, z czego osiem posiada nawierzchnię asfaltową.

Raciborsko jako jedna  z pierwszych miejscowości w okolicy została w pełni zelektryfikowana w 1956r. a zgazyfikowana 1 1988r. Dzięki aktywności mieszkańców i starań ówczesnych władz już w 1994r. wieś posiadała wodociąg, a w 1998r. 90% mieszkańców posiadało telefony stacjonarne.

W Raciborsku istnieje Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, działa Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół Pieśni i Tańca "Raciborsko".

Od 1994r. funkcję sołtysa wsi pełni Maria Michalik. Pracę Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, w skład której wchodzą: Elżbieta Achinger, Małgorzata Bugaj, Anna Florek, Agata Idzi, Maria Kurdziel, Anna Piechówka – Golonka, Jacek Ptak, Teresa Wiechniak i Jacek Woźniak

Na najwyższym wzniesieniu wsi, w miejscu dawnego dworu Morsztynów, znajduje się Kościół Parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, a w jego sąsiedztwie cmentarz. Proboszczem parafii jest ks. Kazimierz Kubik.

Spośród zabudowań zabytkowego zespołu dworskiego pozostały: spichlerz; odbudowana przez obecnego właściciela wieżyczka i budynek, w którym znajduje się obecnie pracownia witraży; budynek z sąsiedztwa „czworaków” a także stodoła, w której obecnie znajduje się Kaplica Cmentarna. W pozostałym z ówczesnych czasów parku dworskim znajduje się zabytkowy Krzyż ufundowany przez hr. Mariana Dydyńskiego i głaz narzutowy z 1863r.

Wieś Raciborsko może również pochwalić się zabytkowymi XIX – wiecznymi przydrożnymi kapliczkami i krzyżami w przysiółkach Witkowice, Lipowa i Sieprawówka. Dwie z nich w najbliższym czasie poddane zostaną renowacji sfinansowanej ze środków unijnych.

Również ze środków unijnych urządzono dla dzieci Plac Zabaw, a jego uroczyste otwarcie miało miejsce w czerwcu 2011r.

Raciborsko posiada bardzo dobrze rozbudowaną sieć oświetleń ulicznych, w pełni oświetlone drogę wojewódzką i drogi powiatowe, a także 14 dróg gminnych.

W naszej miejscowości funkcjonują cztery sklepy spożywczo – przemysłowe,  w tym jeden pod patronatem Gminnej Spółdzielni w Wieliczce, gabinet lekarski i wiele firm usługowych.

 

 

 

Odwiedzin :