Strona główna -> Zespół Pieśni i Tańca "Raciborsko"

Zespół Pieśni i Tańca „Raciborsko” powstał w roku 1993 na okoliczność dożynek. Patronat nad zespołem od początku jego istnienia objął Miejski Dom Kultury w Wieliczce (obecnie pod nazwą Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce). Przez dziesięć lat choreografem zespołu był Janusz Przepióra, a akompaniatorem, niemal od początku do września 2008, Maciej Ziobro z kapelą. Przybywało chętnych, dlatego oprócz najstarszej grupy, utworzyły się jeszcze dwie młodsze.         
Obecnie najprężniej działa najmłodsza wtedy grupa. Mając teraz po siedemnaście/osiemnaście lat tańczą już nawet po dziesięć. Od roku 2002 grupę prowadzi Monika Gólska. Podążając śladami starszych kolegów rozbudowany został repertuar. Prezentujemy nie tylko tańce i przyśpiewki regionu krakowskiego (Suita z Lajkonikiem), łowickiego, ale także rzeszowskiego, śląskiego i sądeckiego oraz tańce narodowe (polonez z mazurem), każde w oryginalnych strojach. Grupa ta ma znaczące osiągnięcia na przeglądach m.in.: Łoniowa, Szczurowa. Zespół bierze również udział w występach i koncertach dla społeczności lokalnej, oraz w gminie i województwie. Dwukrotnie była na wyjeździe do Saint-Andre-lez-Lille -partnerskiego miasta Wieliczki  we Francji (maj 2006 i maj2008) oraz do Bergkamen w Niemczech (listopad/grudzień 2007).

Zespół chętnie angażuje się w lokalne imprezy, współpracuje z miejscową szkołą i jednostką OSP. Corocznie uczestniczy w świątecznym kiermaszu na krakowskim rynku. Brał udział w nagraniu do programu telewizyjnego „Ziarno”. Angażuje się w dożynki i kościelne uroczystości.        

 

Kierownikiem i opiekunem jest Małgorzata Bugaj, choreografem Monika Gólska, a akompaniatorem Adam Wygoda.

 

członkowie zespołu o sobie:

"Taniec jest naszą pasją. Próby to nie tylko wysiłek, ale również możliwość spotkania się  zgranej grupy przyjaciół, a każde wyjście na scenę jest czymś nowym i wyjątkowym".  
  

Zachęcamy do śledzenia występów zespoółu!

 

Próby odbywają się w poniedziałki i czwartki. Wszystkich chętnych, zapraszamy do wstąpienia do zespołu.

 

Odwiedzin :