BAZA SZKOŁY:

 • szkoła mała, ale przestronna, funkcjonalna i przyjazna uczniom - 2 budynki
 • sala komputerowa - 10 stanowisk
 • biblioteka z czytelnią
 • 2 boiska i ogródek przyszkolny


EDUKACJA:

 • szkoła jednozmianowa, zajęcia lekcyjne kończą się o godz. 1430
 • działalność świetlicy socjoterapeutycznej i świetlicy szkolnej
 • oddział przedszkolny - klasa "0"
 • klasy o umiarkowanej liczebności umożliwiające indywidualną pracę nauczyciela z każdym uczniem
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: informatyczne, basen, drużyna zuchowa i harcerska
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
 • liczne sukcesy uczniów w konkursach gminnych, powiatowych i międzyszkolnych


WYCHOWANIE:

 • pomoc pedagoga szkolnego adresowana do uczniów i rodziców
 • ciekawe wycieczki, wyjazdy krajoznawcze i kulturoznawcze
 • dbałość o kulturę słowa i zachowania
 • kultywowanie tradycji własnego regionu
 • liczne inicjatywy szkoły na rzecz środowiska
 • wychowanie patriotyczne
 • organizowanie wypoczynku zimowego i letniego pod opieką nauczycieli
Odwiedzin :